Monday, July 13, 2009

Ano ang kagamitan ng rosaryo o revised latin rosary?

Ang panginoon Dios Hesukristo ay nagmisyon dito sa mundo upang ipakilala na mayrong Buong Maykapal na lubos na makapangyarihan sa lahat. Binoo niya ang mamamayan sa pamamagitan ng pagbalita sa mga pangyayari bilang himala roon sa bawat isa mula sa puso, isipan, at gawain na espiritual.
Ang kahulugan ng salitang ito ay katulad ng pagkatok sa pintuan ng bahay bago pumasok nito, bilang tanda ng pagbibigay-galang sa may-ari. Kung makina ang pag-usapan, ito’y unang hakbang sa pagbukas ng kuryente na handa na ang pagsimula.
Dahil dasal ang pinagbigyan ng kahulugan nito, pagbigkas sa nasabing tatlong salita kasabay ang paglagay sa kanang kamay; ibabaw sa dibdib malapit sa puso, sa noo, paitaas ibabaw kunti sa ulo ay isang tanda na makakaontak na roon sa langit. Nagpapaunawa na ang panalangin doon sa Maykapal ay mayroong kawad sa direksiyon na malalaman ang mensahe ng iyong layunin, hindi lamang sa isang direksiyon kundi roon sa lahat ng sulok ng daigdig na may koneksiyon sa kapangyarihan ng Maykapal. Lalo na sa Dibisyon ng mga espirito.

No comments:

Post a Comment

ARE YOU READY

Loading...

2012 The Age of Aquarius

Loading...

RA Guess Book